SZWEDZKA, WARSZAWA

MAKIETY KONCEPCYJNE
MAKIETY URBANISTYCZNE

Makieta roboczo-warsztatowa przygotowana na warsztaty charette "Jaki obszar przy Szwedzkiej w przyszłości?"

Inwestor: MAU Mycielski Architecture and Urbanism
Skala: 1:1000