POWIŚLE, WARSZAWA

MAKIETY KONCEPCYJNE
MAKIETY URBANISTYCZNE

Inwestor: Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW
Skala: 1:500

Rozbudowa "makiety-matki" stworzonej na potrzeby konkursu architektonicznego z możliwością umieszczania w niej propozycji konkursowych. Pierwszy etap makiety wykonany przez pracownię ONIMO - makiety architektoniczne.