GRÓB PAŃSKI, JEROZOLIMA

MAKIETY KONCEPCYJNE
INNE

Makieta przygotowana na wystawę
"Śladami Jezusa. Podróż do źródeł chrześcijaństwa".

Inwestor: Tengent Studio
Fot.:Tomasz Chmielewski, tc@tcstudio.pl