CENTRUM SPORTU I KULTURY STUDENCKIEJ, WARSZAWA

MAKIETY URBANISTYCZNE
MAKIETY KONCEPCYJNE

Inwestor: Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego
Skala: 1:500

Makieta "matka" wykonana na potrzeby konkursu architektonicznego organizowanego przez Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego.