CENTRUM, WARSZAWA

MAKIETY KONCEPCYJNE
MAKIETY URBANISTYCZNE

Inwestor: Grupa 5 Architekci
Skala: 1:2000